!--Tradedoubler site verification 3053965 --> Publisher Website!

Diabelski Adwokat- przemoc w rodzinie

Zgodnie z zapowiedzią środa będzie dniem z serią
Diabelski Adwokat- czyli kobieta vs facet

Miałam małe problemy techniczne, więc idzie to dziś, ale od przyszłego tygodnia będzie to już normalnie w środę.

Mam plan, żeby byla to seria poświęcona przetłumaczeniu zawiłego języka prawa rodzinnego na nasz. Tematy jakie się przewiną to zasiłki, przemoc, alkohol, samotna matka, dziecko niepełnosprawne, bezpieczne zakupy przez internet, prawo konsumenta. Będzie tego na prawdę dużo- jeśli chcecie omówienia jakiegoś konkretnego tematu - piszcie śmiało (zakładka Kontakt zaraz pod zdjęciem głównym)


A dzisiaj temat
PRZEMOC W RODZINIE i NIEBIESKA KARTA

* Czym jest przemoc?  

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym , a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”

ALKOHOLIZM TO TEŻ PRZEMOC !!! HAZARD, NIEWYDOLNOŚĆ FINANSOWA SPOWODOWANA UZALEŻNIENIAMI TO PRZEMOC !!!


* Czym jest Procedura „Niebieska Karta” ?

 

 to ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Podejmowanie interwencji w takich przypadkach nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, czyli wystarczy, że sąsiadka zadzwoni, że ktoś się awanturuje u Kowalskich i słyszy zza ściany przykładowe "nie bij mnie!" , Kowalska zaprzecza dzielnicowemu, ale procedura zostanie wszczęta, bo  zgłoszenia może dokonać członek rodziny lub osoba będąca świadkiem przemocy w rodzinie.

 

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNE !!!!!!!! Niech Wam da do myślenia, gdy widzicie sąsiadkę z podbitym okiem i siniakami trzeci raz w miesiącu (!!)


Istnieje formularz Niebieskiej Karty>>>>

JEŻELI CHCECIE WZORY TAKICH FORMULARZY MOŻEMY WYSŁAĆ WAM NA PRIV ZACHOWUJĄC WASZĄ PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ !!!!


* Kto może pomóc w walce z przemocą?

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

 

* Co robi Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej?

 Diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i udziela kompleksowych informacji o:

 

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

 

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

 

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

 

    Dodatkowo:

a) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

b) zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

 c) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Z każdą rodziną, dla której została założona „Niebieska Karta” pracuje tzw. Grupa Robocza, którą najczęściej tworzą: pracownik socjalny z MOPS, dzielnicowy policjant, pedagog lub nauczyciel ze szkoły.

Członkowie Grupy Roboczej spotykają się z dorosłymi osobami z rodziny, w której jest przemoc. Rozmawiają najpierw z osobą, która doświadcza przemocy, o sytuacji w rodzinie, o tym jak można jej pomóc i wspólnie planują działania, dzięki którym przemoc zostanie przerwana.

Gdy dziecko doświadcza przemocy, to w jego imieniu w spotkaniach uczestniczy ktoś dorosły – rodzic, babcia, inna najbliższa osoba. Ważne jest jednak to, że w czasie spotkań Grupy Roboczej planowane są działania, które mają za zadanie pomóc i chronić osobę doświadczającą przemocy, w szczególności dzieci i młodzież. Dzieci nie muszą spotykać się z Grupą Roboczą i opowiadać o swojej sytuacji w domu.

Członkowie Grupy Roboczej rozmawiają również z osobą, która stosuje przemoc, aby wyjaśnić jej, że krzywdzenie jest złe i musi zmienić swoje zachowanie. Osoba, która stosuje przemoc w rodzinie jest informowana, że jeśli dalej będzie zachowywała się w sposób krzywdzący najbliższych, może zostać ukarana – ponieść konsekwencje prawne.

Osoba stosująca przemoc ma możliwość skorzystania z pomocy specjalisty np. psychologa, który pomoże jej zmienić swoje zachowanie. Taka pomoc udzielana jest bezpłatnie, a członkowie Grupy Roboczej podpowiedzą gdzie w danym mieście można ją uzyskać.

Kiedy założona jest „Niebieska Karta”, rodzinę dotkniętą przemocą odwiedza pracownik socjalny z MOPS oraz policjant dzielnicowy. Robią to, aby sprawdzić czy członkowie rodziny są bezpieczni, a osoba stosująca przemoc zmieniła swoje zachowanie. W czasie takich wizyt rozmawiają z rodziną, mogą także porozmawiać z Tobą, Twoim rodzeństwem i zapytać jak się czujesz, czy jesteś bezpieczny.

Takie wizyty oraz spotkania Grupy Roboczej trwają do czasu, gdy przemoc w rodzinie zostanie przerwana. Wtedy „Niebieska Karta” zostaje zakończona.

Jeśli czujesz, że ktoś Cię krzywdzi, wahasz się czy możesz o tym komuś powiedzieć – pamiętaj, że warto jak najszybciej poszukać pomocy.

Nie obawiaj się !!!!!!!! 

PAMIĘTAJ!

NIE MUSISZ W TYM TKWIĆ, NIE MUSISZ Z TYM BYĆ SAMA!

Zasługujesz na coś więcej!

To nie Twoja wina.... 

To Twój oprawca ma problem!

domestic-violencejpgTEL NIEBIESKIEJ LINII 22 668-70-00
MAIL:  pogotowie@niebieskalinia.pl

____________________________________________________________________________________